Main Page Fotogaleria Indywidualny trening piłkarski Individuální fotbalová škola Milana Zaplatílka Milan Zaplatílek Individual Soccer School Zostań sponsorem Logo

Soccer School - System szkoleniowy

Podstawą ideową autorskiego systemu szkoleniowego opracowanego przez Milana Zaplatilka jest założenie, że każde dziecko jest indywidualnością i wymaga odmiennego podejścia, a trening sportowy koreluje z rozwojem biologicznym i psychicznym dziecka.

Obozy piłkarskie

Towarzyszenie dziecku w jego fizycznym rozwoju, poświęcanie mu uwagi, aktywne słuchanie, wyjaśnianie, wspieranie i motywowanie do pracy przez indywidualnego trenera jest podstawą osiągnięcia wysokich wyników w piłce nożnej.

Właśnie te zasady wyznaczają kierunki funkcjonowania trenerów MZISS.
Podstawą wszelkich działań jest określenie potrzeb treningowych dziecka- które odbywa się podczas bezpośredniej obserwacji przez trenera podczas zadań testowych.

Staramy sie poznać każde dziecko, jego umiejętności piłkarskie, stan kondycji fizyczno- zdrowotnej, zwyczaje sportowe, nawyki ruchowe tak aby najtrafniej dostosować program obozu do oczekiwań odbiorców.

Poświęcenie indywidualnej uwagi trenera MZISS dziecku wspiera szybki rozwój jego umiejętności piłkarskich
(sprawności technicznych, taktycznych oraz kondycyjnych).

Praca nad różnorodnymi elementami technicznymi jest głównym warunkiem wyszkolenia młodego piłkarza
- dlatego 1 trener MZISS pracuje z grupą maksymalnie 4 osób.

Praca w takim systemie pozwala na dokładne objaśnienie celu i przebiegu ćwiczenia, właściwą demonstrację elementu technicznego przez trenera oraz indywidualne doświadczenia i praktykę młodego piłkarza. Bezpośredni kontakt z trenerem piłki nożnej oraz trenerem grupowym, trening mentalny - przyczyniają się do rozwoju osobowości młodego piłkarza i kształtują jego właściwą postawę sportową.

Trening techniczny obejmuje m.in.: naukę, kształtowanie bądź korygowanie takich umiejętności piłkarskich jak: prowadzenie piłki, uderzenia i podania, drybling i zwody, kontrola piłki, przyjęcia piłki, odbieranie piłki i trackling.
Praca nad taktyką to przede wszystkim praca nad indywidualną- taktyką ataku i obrony. System MZISS łączy opanowanie technik piłkarskich oraz zastosowanie ich w konkretnych sytuacjach meczowych.

Wieloletnie doświadczenia Milana Zaplatilka w trenowaniu indywidualnym oraz wiedza z zakresu psychologii sportu, przeszkolona przez autora systemu kadra, pozwalają na efektywną pracę trenerską z dziećmi.


Kontakt: Milan Zaplatílek; Tel.: +48 886 933 723 ; e-mail: info@mziss.pl

Updated: 15. 4. 2013, 02:24