Main Page Fotogaleria Indywidualny trening piłkarski Individuální fotbalová škola Milana Zaplatílka Milan Zaplatílek Individual Soccer School Zostań sponsorem Logo

Rezerwacja treningu

Jak zarezerwować trening Milan Zaplatilek Individual Soccer School?

 1. Upewnijcie się Państwo, że posiadacie wszelkie informacje, przeczytajcie dokładnie ofertę treningów oraz warunki rezerwacji. Jeśli macie Państwo pytania skontaktujcie się z nami telefonicznie pod numerem +48 0 886 933 723, lub mailowo info@mziss.pl.
 2. Zarezerwujcie Państwo miejsce, wypełniając dokładnie formularz zgłoszeniowy i odeślijcie go do administratora treningów.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od momentu wysłania zgłoszenia otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem dokonania zapisu.
 4. Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa w treningu jest wpłacenie w ciągu 10 dni zaliczki w wysokości 500 zł na konto bankowe organizatora ( potwierdzenie rezerwacji- zawiera numer konta)
 5. Po otrzymaniu wpłaty wysyłamy Państwu potwierdzenie całkowitej rezerwacji.
 6. Prosimy pobrać Kartę Uczestnika z naszej strony
  Wypełnioną Kartę można przywieźć ze sobą na trening lub wysłać pocztą
 7. Wysłanie zgłoszenia a następnie zaliczki- jest wyrazem akceptacji poniższych warunków rezerwacji

Warunki rezerwacji:

 1. Wpłata zaliczki następuje w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Państwa maila z potwierdzeniem dokonania zapisu
 2. Wpłata pozostałej kwoty następuje najpóźniej na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia treningu
 3. Wpłaty dokonywane są na konto bankowe (wskazane w mailu potwierdzającym rezerwację)
 4. Brak wpłaty w określonych powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia bez zwrotu wpłaconej zaliczki ( administrator obozów przypomina o terminach wpłaty należnych kwot)
 5. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w treningu, rezygnacja określona jest poniższymi zasadami:
  - rezygnacja winna być pisemna- na adres mailowy info@mziss.pl

Zwroty wpłat będą dokonywane z zastrzeżeniem:

 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia obozu lub w czasie jego trwania - uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty
 • w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia obozu- uczestnikowi zwrot wpłaconej kwoty za potrąceniem 50% całkowitej kwoty obozu
 • w przypadku rezygnacji z obozu w terminie dłuższym niż 21 dni przed datą jego rozpoczęcia, organizator dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 400 zł

Szczególne przypadki losowe powodujące rezygnację w terminie krótszym niż 14 dni będą rozpatrywane indywidualnie


Kontakt: Milan Zaplatílek; Tel.: +48 886 933 723 ; e-mail: info@mziss.pl

Updated: 5. 7. 2018, 19:18